Case 2


Bij een specialist in flexibel medisch werk zijn we volop in ontwikkeling
met het onderstaande organisatieplan:

Door de grote en snelle veranderingen in de zorgsector moet de organisatie snel mee veranderen om zijn bestaansrecht te handhaven. Dit betekent dat er een grotere druk komt te liggen op de medewerkers. Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk onderwerp om onze medewerkers vitaal en inzetbaar te houden. De behoefte aan een duidelijke structuur en een verbeterde planning binnen People Person en de samenwerking met de organisaties waaraan wordt geleverd is de basis.

People Person wil graag van haar personeelsleden en flexwerkers hun krachten en kwaliteiten leren kennen en kunnen inzetten op de daarvoor juiste plekken binnen en bij de organisaties. Dit biedt dan ook mogelijkheid en ruimte om te groeien voor personeel en voor People Person die al in huis zijnĀ  kunnen zo meer tot hun recht komen en ter verbetering van People Person worden toegepast zodat er meer tevredenheid bij de afnemende organisaties ontstaat. People Person wil graag weten welke kwaliteiten nog ontbreken of wellicht al wel in hun team aanwezig maar nog niet worden ingezet om haar missie en visie te waarborgen voor de toekomst.

Binnen de directie en planningsafdeling is communicatiestructuur gewenst.

IWAM testen, karaktertesten en werkdrukstresstesten uitvoeren met alle personeelsleden en directie van People Person. Uit de testen komt naar voren op welke manier een ieder gemotiveerd raakt en waardoor niet. Gezamenlijk worden de rapporten besproken zodat iedereen dezelfde uitleg krijgt en al met elkaar kan overleggen en vragen stellen. Van daar uit kunnen we verschillende functie profielen gaan bekijken die op dit moment het belangrijkste zijn binnen People person.

Het is duidelijk welke waarde er in huis is. Daardoor is er zicht op verschillende specialisaties die al aanwezig zijn en wat er dan nog nodig is om aan te vullen. Hiermee kunnen we nieuwe groepen samenstellen die nodig mochten zijn op basis van kwaliteiten en motivatie voor in de toekomst. Kwaliteiten en Functieprofielen kunnen we verzamelen in een volgsysteem waardoor de juiste matchen van kwaliteiten en eisen wordt gemaakt. Een app ontwikkelen voor de planning zodat de juiste flexwerkers op de juiste functie terecht komen.