Case 3


Balance teambuilding Succes business plan bij een Uitvaartverzorging

Uitwerking analyse van de IWAM Profielen tov van het bedrijf en verschillende personeelsleden en verschillende teams dmv IWAM testen bespreken met Directie en met personen en nav daarvan een Bedrijfanalyse opstellen. Aan de hand van de bedrijfsanalyse kan er een plan worden opgesteld voor cultuur en gedragsverandering onder werknemers en management. Vanuit de bedrijfsanalyse wordt er dan de meest efficiënte strategie bepaald en besproken en daar aan gekoppeld de juiste .

Balance Business plan opzetten voor een jaar  richting de toekomst over 5 jaar.

Hierin adviseren wij in de vooruitgang: waarmee, met wie, wat levert dit op, wat kan het financieel opleveren. Er worden duidelijke gestructureerde meetbare doelen opgesteld en duidelijke grenzen bepaalt.

Er ontstaat een duidelijk overzicht in procedures die genomen moeten worden tav de omgang van personeel onderling. Procedure ontwikkeling voor het maken van afspraken en hoe die moeten worden nagekomen en hoe die worden getoetst via een communicatieplan.

Vastgelegde procedure voor het aannemen van personeel via IWAM-richtlijnen.
Er  ontstaat  een duidelijke eenheid van het management naar medewerkers en worden daar door toegankelijker voor betere en heldere communicatie.

Personeel krijgt meer vrijheid en verantwoordelijkheid en ruimte om te groeien. Management weet hoe ze personeel moeten motiveren door de juiste houding en woorden.

Organisatie: Analyse personeelsleden IWAM , Personeelsprofielen analyseren