ESF Subsidie voor Duurzame inzetbaarheid

ESF betekent Europese Sociale Fonds voor duurzame inzetbaarheid personeel.
Deze investeringsprioriteit is vooral gericht op het leveren van een bijdrage aan het gezond en gemotiveerd houden van werknemers. Zo kunnen werkgevers hun medewerkers behouden voor het steeds sneller veranderende werk. Dit creëert op de lange termijn economisch en sociaal gezien kansen voor een bedrijf. Het effect is bovendien dat werknemers makkelijk inzetbaar zijn. En daarmee vergroten ze hun kansen op werk.

Het gaat dus om een bijdrage aan het realiseren van oplossingen voor blijvende arbeidsparticipatie met toegevoegde waarde voor alle betrokkenen. Een belangrijk uitgangspunt bij duurzame inzetbaarheid is dat de werkgever en werknemer een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben. Bedrijven en instellingen kunnen een adviseur in de arm nemen voor de uitvoering van een advies of voor de begeleiding bij de implementatie van een advies.

Vraag informatie aan over de ESF Subsidie

Duurzame inzetbaarheid is hip!

Er komt ruim 20 miljoen euro extra beschikbaar voor ‘duurzame inzetbaarheid’ om meer mensen langer en productief aan het werk te houden. Het geld is vrijgemaakt uit het Europees Sociaal Fonds.

Concreet kan dit bijvoorbeeld gaan om:

  • het bevorderen van een (leer)cultuur,
  • het maken van een bedrijfs- of organisatiescan
  • of het stimuleren van de in- en externe mobiliteit.

De scans en stappenplannen van ondernemerscoaching en bedrijfscoaching van SpringBalance zijn zeer geschikt om een onderneming te begeleiden naar ‘duurzame inzetbaarheid’ van medewerkers.

voorwaarden

Er geldt een maximum van tienduizend euro subsidie per aanvrager, op voorwaarde dat de organisatie zelf de helft van het bedrag bijlegt.
De subsidie is bedoelt voor alle organisaties met meer dan 2 medewerkers in loondienst.

50% van de kosten, maximaal € 10.000,-, wordt vergoed met een minimum vergoeding van € 6.000,00. Aanvragen kunnen worden gedaan van oktober tot en met november 2016.

De ESF-subsidie kan worden aangewend voor het inschakelen van externe deskundigheid.
Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk onderwerp om medewerkers vitaal en inzetbaar te houden.

“Een kerngezond bedrijf heeft gemotiveerde medewerkers – The truth

Voordelen van Duurzame inzetbaarheid!

– je weet nu hoe je succesvol een verandering kunt doorvoeren voor gezonde medewerkers
– je weet nu wie of wat je in kan zetten om groei en stabilisatie te creëren
– projecten lopen zonder vertraging met de juiste mensen
– er wordt beter samengewerkt in de organisatie en iedereen is hierbij betrokken
– er vindt veel minder miscommunicatie plaats
– er is een duidelijke bedrijfscultuur die helder is en dit leidt tot een betere motivatie
– de service en dienstbaarheid binnen de organisatie verbetert aanzienlijk
– er worden betere contracten afgesloten met de juiste medewerkers die voor iedereen passend zijn
– missie en visie zijn helder en worden door iedereen ondersteund
– de productiviteit van alle medewerkers die betrokken zijn verhoogd en ze blijven langer in trouwe dienst
– er ontstaan weer meer nieuwe en creatieve ideeën

Klik hier voor concrete voorbeelden van succesvolle ESF-subsidie projecten.

Voorbeelden ESF-Subsidie projecten

“Wie succesvol wil zijn als ondernemer moet zoveel vertrouwen hebben in zijn product of merk dat het realiteit wordt.”